obrázek

* Účetní závěrka 2020

Vydáno dne 31. 05. 2021 (49 přečtení)Účetní závěrka za rok 2020

Zemědělského družstva MORAVAN, která byla sestavena ke dni 31.12.2020  v souladu se zákonem o účetnictví,

                         

 k 31.12.2020 mělo naše družstvo 95 členů  a 29 zaměstnanců ,

 obhospodařovalo  602,21 ha  zemědělské  půdy a  majetek v celkové hodnotě 48.779 tis. Kč .

Tento majetek tvoří:                                v tisících Kč

Budovy a pozemky                                             20.906

Samostatné movité věci                                        6.890

Pěstitelské celky                                                      395

Dospělá zvířata                                                     1.722

Nedokončené investice                                            355

Podíly a akcie                                                            49

Zásoby                                                                  3.090

Pohledávky                                                           4.899

Peníze v pokladně a na účtech                                 422

Časové rozlišení                                                         51

 

 

Celkové náklady v roce 2020 činily:                               31.420 tis.Kč

z toho: materiálové (za osiva,postřiky,krmiva)                      13.001

            služby  (polní práce,plemenářské,nájem pozemků)     5.163

            osobní                                                                         12.148

            daně a poplatky                                                               248

            odpisy   majetku                                                           3.136

            finanční (úroky z m.p.)                                                    469

            změna stavu zásob a zvířat                                          -3.308

            aktivace                                                                         - 912

            ostatní náklady (pojištění,ZC zvířat,opr.pol.)               1.475

 

           

 

proti tomu

Celkové výnosy dosáhly:                                                 32.613 tis. Kč

z toho: tržby za výrobky RV                                                   9.200

            tržby za výrobky ŽV                                                 11.373

            služby                                                                              115

            dotace                                                                           6.061

            finanční (dividendy OHD + oceň rozdíly)                        77

            ostatní výnosy (nájem za budovy,prodej zvířat ZS)    5.787

                                                                                 

 

K 31.12.20 Zemědělské družstvo MORAVAN skončilo se ziskem

ve výši   1.193.212,11 Kč

 

Představenstvo navrhuje převézt výsledek hospodaření na účet nerozdělený zisk z minulých let.

                                          

 

V Prostějově dne 31.05.2021


Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek