obrázek

Pozvánka na členskou schůzi 2019

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Zemědělského družstva MORAVAN

se sídlem Domamyslická 126, 798 01 Prostějov

 

která se bude konat ve čtvrtek 23.5.2019 se začátkem v 10.00 hod

v sokolovně v Čechovicích

 

Členská schůze se bude řídit tímto programem:

 

  1. Zahájení

  2. Volba orgánů členské schůze

  3. Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2018, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2018 a návrhem na rozdělení zisku

  4. Zpráva kontrolní komise

  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku

  6. Volba členů představenstva, volba členů kontrolní komise a volba předsedy družstva

  7. Vyhodnocení pracovníků

  8. Diskuse

  9. Schválení usnesení

  10. Závěr

 

Řádná účetní závěrka za rok 2018 je členům k dispozici k nahlédnutí v průběhu pracovní doby v účtárně družstva až do doby konání členské schůze .

Představenstvo Zemědělského družstva MORAVAN

V  Domamyslicích dne 7.5.2019

 

Svoz bude zajištěn ze zastávek od 9.30 hod.

 

Před zahájením schůze bude provedena výplata úroků z majetkových podílů.

Po skončení schůze bude podáván oběd.

 

Webové stránky družstva – www.zddomamyslice.cz