obrázek

* Členská schůze 14.6.2021

Vydáno dne 31. 05. 2021 (61 přečtení)

Členská schůze konaná dne 14.6.2021 per-rollam                                    Průvodní dopis pro

 

ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 

Vážená paní, vážený pane, členové družstva,

 

Obracíme se na Vás jako na člena Zemědělského družstva MORAVAN se sídlem Domamyslická 126/204, Prostějov, IČO: 00138584 (dále jen „Družstvo“), za účelem učinění rozhodnutí písemnou formou mimo zasedání členské schůze v souladu s § 652 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s §191/2020 Sb.

 

Důvodem korespondenčního hlasování je skutečnost, že není možné dodržet podmínky pro bezpečnost členů při konání členské schůze a rovněž je právními předpisy omezena účast více osob ve vnitřních prostorách. Tímto Vám předkládáme návrh na rozhodnutí pro nejnutnější záležitosti Družstva v rámci korespondenčního hlasování.

 

V příloze tohoto dopisu přikládáme:

  • návrh Usnesení členské schůze per rollam na jeho schválení
  • Hlasovací lístek vč. odpovědní obálky

 

Na internetových stránkách http://www.zddomamyslice.cz je zveřejněna Účetní závěrka za rok 2020.

V sídle Družstva je v pracovní době k dispozici Účetní závěrka za rok 2020 zápis Představenstva a Kontrolní komise o schválení Účetní závěrky Družstva vč. návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.

 

Na přiloženém Hlasovacím lístku hlasujte v souladu s návodem na jeho vyplnění o návrhu

Usnesení členské schůze.

 

Platný Hlasovací lístek doručte Družstvu do 14.6.2021. Pro Hlasovací lístky doručené později nebo nedoručené platí, že s návrhem nesouhlasíte. Rozhodnutí je přijato, pokud s ním vysloví souhlas většina hlasů všech členů.

O konečném rozhodnutí členské schůze budou členové informováni způsobem,jakým je svolána členská schůze.

 

Pokud před hlasováním budete potřebovat další informace, je možné kontaktovat nebo si sjednat osobní schůzku u p. Dagmar Lžičařové na tel.č. 582 362 938.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

 

S přátelským pozdravem

Předsedkyně představenstva ing. Irena Šťastná


Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek